There are no translations available.

วันพุธ ที่ 24 ธันวาคม 2557  ที่มา- แชร์แมนรีวิว

กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัว "คลังข้อมูลทางการค้าของไทย" มอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้ประกอบการไทยและประชาชนทั่วไป เน้นให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์จากระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เป็นประธานเปิดระบบ "คลังข้อมูลทางการค้าของไทย" (Thailand National Trade Repository) หรือ Thailand NTR ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนภาครัฐและภาค เอกชนชั้นนำ รวมทั้งผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และหอการค้าต่างประเทศ ร่วมเป็นสักขีพยานในการ เริ่มนำระบบคลังข้อมูลทางการค้าของไทยมาใช้ ตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน พร้อมกับการเป็น AEC ในปี 2558

พลเอกฉัตรชัย กล่าวว่า หน่วยงานภาครัฐมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ AEC และรู้สึกยินดีที่ได้เห็นการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐกว่า 38 หน่วยงาน ที่ร่วมกันดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพในการจัดทำระบบคลังข้อมูลทางการค้าของไทย ให้สำเร็จตามเป้าหมายและมีความสมบูรณ์มากที่สุด โดยระบบคลังข้อมูลทางการค้าของไทย จะเป็นแหล่งข้อมูล ณ จุดเดียว ที่รวบรวมมาตรการทางภาษี มาตรการที่มิใช่ภาษี กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้า และการนำเข้า-ส่งออก รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ โดยสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้โดยง่ายทั้งทางเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ โดยผ่านเว็บไซต์ www.thailandntr.com

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเสริมว่า ต้องการเห็นทุกหน่วยงานทำงานร่วมกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด เพื่อเปิดทางและสนับสนุนภาคเอกชนให้ธุรกิจไทยสามารถขยายการค้าการลงทุนทั้งภายในประเทศและตลาดอาเซียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ การมีข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับการค้าการลงทุน กระทรวงพาณิชย์จึงได้กำหนดให้การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารเชิงรุก เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงพาณิชย์ กำลังดำเนินการสร้างและปรับปรุงฐานข้อมูลที่จำเป็น ทั้งที่เกี่ยวกับภาคสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา กฎระเบียบการค้าให้เป็นฐานข้อมูลที่ทันสมัย เชื่อมโยงกันระหว่างกันอย่างเหมาะสม นำไปปฏิบัติได้จริง และให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว

"ระบบคลังข้อมูลทางการค้าของไทย หรือ Thailand NTR ที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดทำขึ้นถือเป็นฐานข้อมูลล่าสุดชุดหนึ่งที่สะท้อนยุทธศาสตร์หลักดังกล่าว พร้อมกับเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย และอุตสาหกรรมของประเทศโดยรวม เพื่อการก้าวเข้าสู่ AEC ได้อย่างเข้มแข็ง กระทรวงพาณิชย์จึงขอมอบคลังข้อมูลทางการค้าของไทยให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้ประกอบการไทยและประชาชนทั่วไป เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 และขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาใช้ระบบข้อมูลนี้ และช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้อย่างแพร่หลายต่อไป" พลเอกฉัตรชัย กล่าว

Site Login