There are no translations available.

วันศุกร์ ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ที่มา- EXIM Bank

หากจะกล่าวถึงตลาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับในอาเซียน เวียดนาม เป็นอีกตลาดหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะเป็นตลาดขนาดใหญ่ด้วยจำนวนประชากรมากถึง 93.4 ล้านคน (สูงเป็นอันดับ 3 ของอาเซียนรองจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์) อีกทั้งเศรษฐกิจเวียดนามมีแนวโน้มขยายตัวดี โดยคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6 ในปี 2557 และขยายตัวดีต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 6.4 ต่อปีในช่วงปี 2558-2562 ซึ่งจะเกื้อหนุนให้กำลังซื้อของชาวเวียดนามเพิ่มขึ้น สะท้อนได้จากรายได้เฉลี่ยต่อหัว (GDP per head) ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 3,320 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 จาก 2,060 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2557 นอกจากนี้ยังมีชาวเวียดนามอีกไม่น้อยกว่า 4 ล้านคน ที่อาศัยและทำงานอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย ที่มักส่งเงินกลับมาให้ญาติพี่น้องในเวียดนามนับหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ล้วนเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสำคัญให้ผู้บริโภคชาวเวียดนามมีกำลังซื้อสูงขึ้น จนมีเงินเหลือพอสำหรับซื้ออัญมณีและเครื่องประดับทั้งเพื่อสวมใส่และเพื่อการออม

สำหรับข้อมูลเบื้องต้นในด้านพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับของชาวเวียดนาม ช่องทางจำหน่ายและกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับของเวียดนามมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

กลุ่มผู้บริโภคสำคัญและรสนิยมการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ

กลุ่มผู้บริโภคสำคัญ คือ กลุ่มคนวัยทำงาน (อายุระหว่าง 15-64 ปี) มีสัดส่วนร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรทั้งหมด หรือมีจำนวนสูงถึงราว 65 ล้านคน ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อ และพร้อมที่จะทดลองสินค้าใหม่ๆ โดยเฉพาะกลุ่มประชากรหนุ่มสาวที่เพิ่งเข้าสู่วัยทำงาน (อายุระหว่าง 15-24 ปี) ซึ่งมีจำนวนราว 1 ใน 4 ของประชากรวัยทำงานทั้งหมด เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้มักซึมซับวัฒนธรรมการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับตามเทรนด์แฟชั่นโลกได้รวดเร็ว ผ่านสื่อโทรทัศน์ นิตยสาร สื่อออนไลน์ และพร้อมเปิดกว้างที่จะทดลองใช้สินค้านำเข้าได้ง่ายกว่าผู้บริโภคกลุ่มอื่นๆ ทำให้เครื่องประดับส่งออกของไทยที่ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ มีดีไซน์สวยงามตามสมัยนิยม ชิ้นงานมีความประณีต และมีราคาสมเหตุสมผลมีโอกาสเจาะตลาดผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มคนวัยทำงานในเวียดนามส่วนใหญ่มักเข้าทำงานและอาศัยในเมืองสำคัญ โดยเฉพาะกรุงฮานอย (เมืองหลวงของเวียดนามและศูนย์กลางการค้าทางภาคเหนือ) นครโฮจิมินห์ (ศูนย์กลางธุรกิจ การค้าและบริการทางภาคใต้) และจังหวัดดานัง (ศูนย์กลางธุรกิจ การท่องเที่ยวและท่าเรือสำคัญทางภาคกลาง)

รสนิยมการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับของชาวเวียดนาม จำแนกตามภูมิภาคได้ดังนี้

- ชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีวิถีการดำเนินชีวิตเรียบง่าย พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าค่อนข้างอนุรักษ์นิยม มักเลือกซื้อเครื่องประดับทองที่มีความบริสุทธิ์ไม่มากนักและออกแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและความคงทนของตัวเรือนมากกว่าความสวยงาม ขณะที่เครื่องประดับทองที่แกะสลักลายดั้งเดิมที่เป็นที่นิยม โดยเฉพาะเครื่องประดับทองที่ตัวเรือนแกะสลักลายดอกกุหลาบ ดอกบัว ใบไม้ หรือผลไม้ เพื่อใช้สวมใส่และเพื่อการออมไว้เป็นสมบัติให้ลูกหลาน ทั้งนี้ ผู้บริโภคกลุ่มนี้นิยมซื้อเครื่องประดับที่ประดับด้วยพลอยมากกว่าเพชร เพราะมีราคาถูกกว่า

- ชาวเวียดนามที่อาศัยทางตอนใต้ของประเทศ เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อหัวสูงกว่าชาวเวียดนามในพื้นที่อื่นๆ มักเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับที่มีแบรนด์เป็นที่รู้จัก ดีไซน์ทันสมัยสะดุดตาตามสไตล์ตะวันตก โดยเฉพาะเครื่องประดับที่ตัวเรือนทำด้วยทองคำขาวประดับเพชร นอกจากนี้ เครื่องประดับกึ่งสำเร็จรูปที่ยังไม่ได้ตกแต่งอัญมณีบริเวณหัวแหวนยังเป็นที่ต้องการอีกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มชาวเวียดนามที่มีรายได้สูงและมีรสนิยมเฉพาะตัวที่ต้องการเลือกซื้อเพชรหรือพลอยน้ำงามมาประดับเอง เพื่อบ่งบอกฐานะทางสังคม

ทั้งนี้ ชาวเวียดนามนิยมซื้ออัญมณีและเครื่องประดับเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงวันเต็ด (Tet) ซึ่งเป็นวันปีใหม่ของชาวเวียดนาม (ในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์) งานมงคลสมรส (นิยมจัดช่วงฤดูหนาว) และงานวันเกิด

ช่องทางจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ

- ย่านการค้า ชาวเวียดนามที่มีกำลังซื้อไม่สูงมากนักนิยมเลือกซื้อเครื่องประดับในย่านการค้าสำคัญ คือ ย่านการค้า Old Quarter ในกรุงฮานอย บริเวณถนน Hang Bac เน้นจำหน่ายเครื่องประดับเงินเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังมีร้านจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับบริเวณทะเลสาบ Hoan Kiem Lake (ทะเลสาบน้ำจืดและสวนสาธารณะใจกลางกรุงฮานอย) ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น Hanoi Gold-Silver and Gemstone Branch ขณะที่ย่านการค้าอัญมณีและเครื่องประดับสำคัญในนครโฮจิมินห์ คือ ตลาด Ben Thanh เน้นจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับที่ออกแบบเรียบง่ายและชิ้นงานมีขนาดเล็ก การติดต่อหาคู่ค้าทางธุรกิจที่มีช่องทางจำหน่ายในย่านการค้าสำคัญจะมีส่วนช่วยขยายตลาดสินค้าดังกล่าวถึงมือผู้บริโภคชาวเวียดนามได้มากขึ้น

- ห้างสรรพสินค้า โดยเฉพาะ Parkson Plaza และ Daimond Plaza ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหลายรายการ รวมถึงอัญมณีและเครื่องประดับแบรนด์เนมนำเข้าจากต่างประเทศที่ได้รับความนิยมของทั้งชาวเวียดนามที่มีกำลังซื้อสูงและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งนี้ การที่ชาวเวียดนามที่มีกำลังซื้อสูงมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเมืองที่นิยมเลือกซื้อสินค้า นัดพบปะเพื่อนฝูง รวมถึงติดต่อธุรกิจในห้างสรรพสินค้า ทำให้ห้างสรรพสินค้าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีศักยภาพในการจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ

กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับเวียดนาม

ผู้ผลิตและส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับที่สนใจเจาะตลาดเวียดนามควรหาโอกาสนำสินค้าเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในเวียดนาม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า และยังเปิดโอกาสให้ได้พบปะกับผู้ค้าและผู้บริโภคชาวเวียดนามโดยตรง ซึ่งจะทำให้ทราบถึงความต้องการของตลาดและเป็นโอกาสในการเจรจาธุรกิจซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น โดยงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในเวียดนามที่สำคัญ คือ งาน Vietnam International Jewelry Fair ซึ่งเป็นงานแสดงอัญมณีและเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม และงาน International Jewelry + Watch ซึ่งจัดที่นครโฮจิมินห์และกรุงฮานอย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกเครื่องประดับไปจำหน่ายที่เวียดนามต้องดำเนินการผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือผู้กระจายสินค้าชาวเวียดนาม เนื่องจากเวียดนามมีกฎหมายห้ามนักธุรกิจต่างชาตินำเข้าเครื่องประดับมาจำหน่ายเองโดยตรง

แม้ว่าเวียดนามเป็นตลาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับที่มีแนวโน้มสดใส อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่ต้องการเจาะตลาดเวียดนามควรตระหนักถึงข้อจำกัดบางประการ โดยเฉพาะรสนิยมของชาวเวียดนามที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจกับพฤติกรรมและรสนิยมของผู้บริโภคก่อนตัดสินใจผลิตและส่งออกสินค้า เพื่อมิให้เสียโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี้ กฎหมายและกฎระเบียบด้านการค้าของเวียดนามเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ผู้ประกอบการจึงควรต้องตื่นตัวและติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยข้องอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งการขนส่งในเวียดนามยังมีปัญหาด้านความไม่พร้อมของถนนและกฎระเบียบการจราจร เช่น การจำกัดความเร็วของรถที่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อาจเป็นอุปสรรคทำให้การขนส่งสินค้าล่าช้า ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีภาระต้นทุนค่าขนส่งและการกระจายสินค้าเพิ่มขึ้น

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไป เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

Site Loginxxxmobilporn.org
xxxsextres.net
freepornvideosite.com
xxxpornowatch.com

freeporntub.com

Hd xxx clips

pornindianx.com
Porn tube movies
Hot xxx clips
Sex videos Adult xxx videos

xnxxvid.net

tweensexxx.com
telexporn.net

bozporn.net

sexyporntube.com
xnxx

xnxx

xvideos
pornvixx.net
fullteenporno.net

pornvidwatch.net

realpornfilms.com
romanporn.com
pornominutes.net
duvpornxxx.com
toutpornxxx.org
eniporn.com xxxteenhub.info
asianpornxxx.info
hubpornindian.info xssn.net

hotporntub.info

nesaporns.xyz

freeporntix.info

pornmalaysia.com
sexmaxfree.xyz

porntrixx.org

pornminutes.org
toutpornxxx.net

hollypornxxx.com

pornovitube.com xxxporntimes.net
xxnx com realpornotubex.com
sexpornweekx.com
www xxxn com
www tamil xnxx video com xxx blue film hd bf